Ystads IF Veteranförening

YIF:s veteranförening bildades 1945 och är en sammanslutning  inom Ystads Idrottsförening.
Ändamålet är att samla medlemmar i de olika YIF föreningarna som under en följd av år verkat för positivt kamratligt och idrottsligt umgänge.

Föreningens medlemmar sammanträder två gånger om året. Årsmöte på våren och halvårsmöte på hösten. Utöver stadgeenliga frågor avnjutes en god måltid. Därefter följer information om lämpligt ämne följt av frågor och diskussioner. Andra aktiviteter kan förekomma mellan dessa möten som boultävlingar med mera.

Kontaktuppgifter

Ordförande – Anders Evander
Telefon: 070-614 95 76

Sekreterare – Margaretha Ohlsson
Telefon: 0411-120 97

Kassör – Torsten Erlandsson
Telefon: 070-865 04 85

Ystads IF Alliansen

Besöksadress:
Fridhemsgatan 32, 271 39 Ystad

E-post:
alliansen@ystadsif.info