Ystads IF Värdegrund

YIF värdegrund är ett övergripande styrdokument för samtliga YIF:s medlemsföreningar – alliansföreningar, utarbetat med Riksidrottsförbundets värdegrund som riktlinje. Denna följer bland annat FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna, FN:s konvention om barns rättigheter (Barnkonventionen) och FN:s internationella konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättningar.

Syftet är att YIF:s samtliga alliansföreningar, YIF Handbollsförening, YIF Fotbollsförening och YIF Friidrott, skall ha samma utgångspunkt för det värdegrundsdokument respektive förening beslutar om och att alla medlemmar och ledare skall omfattas av samma värdegrunder oavsett vilken alliansförening man tillhör. Alla företeelser som hindrar eller på något sätt avviker från detta synsätt skall beivras med hänvisning till YIF:s värdegrund. Medlemsföreningarna skall aktivt arbeta för att bland ledare och medlemmar sprida denna grundläggande värdegrund.

Demokrati

Föreningarnas verksamhet skall i allt genomsyras av alla medlemmars lika värde och att alla medlemmars röst har lika värde.

Rätten till deltagande

Rätten till deltagande innebär att alla, som vill, oavsett nationalitet, etniskt ursprung, religion, kön, ålder, sexuell läggning har rätt att delta utifrån sina fysiska och psykiska förutsättningar.

Rent spel

Rent spel är en förutsättning för tävlande på lika villkor. Det innebär bland annat att följa överenskommelser och leva efter god etik och moral. I YIF bemöts alla inklusive funktionärer, motståndare och gästande publik med vänlighet och respekt. YIF hyllar ärlig och rättvis tävlan och möter såväl nederlag och seger på ett sportsligt sätt.

Ystads IF Alliansen

Besöksadress:
Disponentgatan 6, 271 39 Ystad

E-post:
alliansen@ystadsif.info