Ystads IF Stödförening

Ystads IF Stödförening (YIS) är som det framgår av namnet en närstående organisation som tagit som sin främsta uppgift att stödja de olika SPIF-arna samt tidningen YIF:aren. Den främsta inkomstkällan är det så kallade datatipset, namngivet så enkelt att tipset körs fram genom datorn.

Tipset omfattar tioveckorsperioder och varje spelare (medlem) betalar åtta kronor i veckan. Siktet är, som nämnts, inställd på att dra in pengar till YIF men givetvis ges också möjlighet till vinster för medlemmar vilket framgår av vinstlistan. Denna gäller således efter avslutad tio veckors period. Förutom dessa vinster utfaller också en vinst på 100 kronor per vecka till den som har flest rätt på sin rad. Har två eller fler lika många rätt delas vinsten plus en utlottning på extra 100 kronor. Om du går med i datatipset ger du ett stöd till YIF samtidigt som du själv har möjlighet till att vinna. Att det är ett trevligt och omtyckt spel torde bevisas av det faktum att vi spelat under många år. För den som bor utanför Ystad är det ett bra sätt att hålla kontakt med föreningen. Rapporter kommer om ställningen i tipset var 4:e, 8:e och 10:e vecka via post eller mail.

Kontaktuppgifter

Ordförande – Reino Nyberg
Telefon: 0738-56 72 31
reino.nyberg.rn@gmail.com

Sekreterare – Ann-Marie Björk
Telefon: 0736-21 24 07
ann-marie.bjork@tomelilla.nu

Kassör – Håkan Trenk
Telefon: 073-576 96 18
hakan.trenk@gmail.com

Ystads IF Alliansen

Besöksadress:
Disponentgatan 6, 271 39 Ystad

E-post:
alliansen@ystadsif.info