Alla Ystads IF föreningar under ett och samma tak

YIF Alliansen är en förening bestående av alla YIF föreningar, det vill säga YIF Handbollsförening, YIF Fotbollsförening och YIF Friidrottsförening. Föreningens uppgift är att vårda det gemensamma klubbmärket. Dessutom ska föreningen se till att hålla YIF-andan vid liv.

YIF har genom åren fostrat tusentals barn och ungdomar som via vår förening fått utlopp för sitt idrottsintresse, detta är vi stolta över och hoppas kunna fortsätta vara det självklara valet av idrottsförening i staden.

Kallelse till extra årsmöte

Extra årsmöte med YIF-Alliansen den 15 januari 2020 på Casa Blanca kl 17.30.

Dagordning:
1 § Fastställande av röstlängd
2 § Frågan om mötet har utlysts på rätt sätt
3 § Fastställande av föredragningslista
4 § Val av ordförande och sekreterare för mötet
5 § Val av protokoll justerare och rösträknare
6 § Val av ny styrelseledamot efter Anders Fransson
7 § Övriga frågor

Styrelse

Ystads IF:s styrelse samt schema över hur organisationen är uppbyggd.

Läs mer här

Stadgar

Här beskrivs Ystads IF:s stadgar, ändamål och allmänna bestämmelser.

Läs mer här

Värdegrund

Ystads IF:s värdegrund om demokrati, rätten till deltagande och rent spel.

Läs mer här

Ystads IF Alliansen

Besöksadress:
Fridhemsgatan 32, 271 39 Ystad

E-post:
alliansen@ystadsif.info